Training Veiligheid en Crisismanagement

DOEL

Tijdens deze training leer je op effectieve wijze hoe je je aanpak en gedrag bewust kunt inzetten en beter om kunt gaan met conflicten. Tevens leer je hoe je grip krijgt op lastige situaties waarin spanning en emoties hoog oplopen. Hierbij gaan we uit van je authentieke kracht en leer je hoe je adequaat en respectvol kunt omgaan met spannende situaties, deze goed kunt hanteren en goede resultaten behaalt, zonder de belangen van de ander uit het oog te verliezen en de relatie te verstoren.

Je leert beter omgaan met conflicten, je leert om te bemiddelen en problemen op te lossen. In deze effectieve training leer je op een constructieve wijze om te gaan met belangen en conflicten. Daarbij is je aanpak gericht op een positief resultaat voor alle betrokken partijen. Je ontwikkelt je empathisch vermogen en je leert signalen te herkennen en hierop te anticiperen.

Na het volgen van deze training beschik je over “tools” waarmee je als professional bewust bent van jezelf en je effect op anderen en daardoor met meer zekerheid kunt optreden.

WAAROM TRAINING CONFLICTHANTERING?

Steeds vaker komen medewerkers van instellingen, bedrijven en hulpverleningsdiensten in aanraking met conflictsituaties. Wanneer we in een conflictsituatie terecht komen, heeft dat dezelfde effecten als wanneer we aangevallen worden. Ons oerbrein gaat meteen in de actie-modus. Adrenaline komt vrij binnen enkele seconden en cortisol binnen een paar minuten.

Deze hormonen die dan door ons lichaam gieren zijn bedoeld om je af en toe in deze modus te brengen, wanneer nodig. Niets mis mee, behalve wanneer dat vaak of lang gebeurt: wanneer een conflict niet opgelost wordt en maar voortduurt of telkens weer terug komt.

Het is ongezond, doordat het slapeloosheid, een slecht werkend spijsverteringssysteem, verlaagd immuunsysteem tot gevolg heeft. En dat is dan weer een perfecte voedingsbodem voor meer ernstige gezondheidsaandoeningen als burn out en depressie. Onderzoekers stellen dat een conflict zeer slecht is voor je hele welzijn. Je brein lijdt er onder, je lijf lijdt er onder, en als het allemaal lang genoeg aanhoudt dan kunnen de gevolgen van een conflict zelfs gevaarlijk zijn voor je gezondheid en daarmee je leven.

 

HOE ZIET DE TRAINING ERUIT?

De training is praktisch en ervaringsgericht, met veel oefeningen in kleine groepjes en in de totale groep. Hierdoor ontvang je regelmatig feedback van de trainers en ook van de andere deelnemers.

Aangezien wij erg veel waarde hechten aan de inzet van trainers die zélf ervaring hebben met conflicthantering en mediation, werken we in deze training met gespecialiseerde trainers die veel ervaring hebben met conflicthantering bij onder andere defensie, politie, brandweer, justitie, zorginstellingen en andere veiligheids- en hulpdiensten.

In deze training werken we samen met professionele en ervaren trainingsacteurs die als levend lesmateriaal worden ingezet. De training sluit aan bij iedereen die in de dagelijkse praktijk beter wil leren omgaan met conflicten. De basistraining conflicthantering bestaat uit 4 dagdelen (2 dagen). De maximale groepsgrootte bedraagt 12 deelnemers.

 

Data:

2 dagen    –    apr/mei 2019
2 dagen    –    nov/dec 2019

(zodra het minimum aantal van 4 deelnemers is bereikt, sturen we een datumprikker en kunnen we de beste data selecteren)

Plaats:

Centraal in Nederland

Investering:

€ 695,- (exclusief BTW)

Incompany:

Op aanvraag.

De trainingsonderdelen:

 • Model van de wereld
 • Stress en reacties
 • Eigen reacties op stress
 • Conflictstijlen en conflicttypen
 • Probleemsituaties analyseren
 • Bewaren van overzicht en herkennen van gedrag van de ander
 • Onderscheid maken tussen emotie en gedrag
 • Conflict herkennen en zelfcontrole
 • Ademhalen, spierontspanning en gedachten sturen.
 • Onderhandelingsvaardigheden
 • Beïnvloeden van gedrag van de ander, meeveren en grenzen aangeven
 • De-escaleren
 • Geweldloos communiceren
 • Conflictoorzaken
 • In teamverband conflicten hanteren en bemiddelen
 • Persoonlijke ontwikkelpunten
 • Veel oefenen

Na afloop van de training ben je in staat om:

 • Met conflicten om te gaan
 • Bewust(er) contact te maken met de ander
 • Flexibiliteit in gedrag te creëren bij jezelf en anderen
 • Iemands proces van denken en besluiten te ontdekken
 • De impact van verbale- en non-verbale communicatie te herkennen
 • Bewust te handelen vanuit je eigen kwaliteiten
 • Het ontstaan en de uitingsvormen van tegenwerkend en agressief gedrag te herkennen
 • Invloed uit te oefenen op het effect van je eigen gedrag in de communicatie
 • Te de-escaleren en begrip te tonen in conflictsituaties
 • Beter je eigen spanning in lastige situaties te hanteren (zelfcontrole)
 • Meer in staat om conflicten in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen door te observeren en te luisteren.
 • Op je eigen wijze te reageren op conflicten en ander ongewenst gedrag.
 • Effectiever om te gaan met verschillende vormen van conflicten
 • Verschillende soorten conflictsituaties tijdig te herkennen of zelfs om te buigen
 • Agressie- en angstsignalen bij jezelf te herkennen
 • Bewuster te zijn van je eigen gedrag en te handelen tijdens conflictsituaties
 • Je eigen grens te bewaken
 • Meer grip te krijgen op conflicten
 • Adequater om te gaan met conflicten en jezelf en anderen te helpen.
 • Vanuit een dialoog een win-win situatie te creëren.
Nederlands Nederlands English English