Training Bedrijfs Opvang Team (BOT)

DOEL

Een ongeval met dodelijke afloop, een kind dat een brand niet overleeft, een geval van zelfdoding, een verdrinking, een gewonde collega tijdens een inzet. Als hulpverlener bevind je je vaak letterlijk en figuurlijk in het heetst van de strijd om te behouden wat er te behouden valt. Een hulpverlener loopt daarom een verhoogd risico om geconfronteerd te worden met traumatische en schokkende gebeurtenissen. Als er vervolgens geen ruimte is om de ervaring op een adequate manier te verwerken, heeft dit vaak tot gevolg dat een psychische last nog lang wordt meegedragen en uiteindelijk zelfs tot lichamelijke klachten kan leiden.

 

Waarom training Bedrijfs Opvang Team?

Het Bedrijfs Opvang Team heeft een belangrijke taak in het intercollegiaal opvangen van personeel dat in aanraking is gekomen met een schokkende gebeurtenis. Maar hoe doe je dat op een goede manier? Het is een proces van waarnemen, signaleren en daar dan ook nog op de juiste wijze op inspelen, waardoor erger kan worden voorkomen. Dit vergt kennis en inzicht. Hoe introduceer je jezelf bijvoorbeeld als Bedrijfs Opvang Team? Hoe stimuleer je iemand om zijn of haar verhaal te vertellen zonder jezelf op te dringen? Hoe gaat een opvang gesprek in zijn werk? Hoe ziet een ’normale’ verwerking eruit? Wanneer verwijs je door en naar wie? Hoe zorg je ervoor dat je er optimaal voor een ander kunt zijn en tegelijkertijd je grenzen daarin aan kunt geven?

 

Hoe ziet de training eruit?

De training is praktisch en ervaringsgericht, met veel oefeningen in kleine groepjes. Hierdoor ontvang je regelmatig feedback van de trainer en ook van de andere deelnemers. Er wordt voldoende tijd besteed aan het toepassen van de vaardigheden. De deelnemers worden geprikkeld om te reflecteren op hun eigen gedrag. Hiermee wordt het fundament gelegd voor een zorgvuldige opvang. Daarnaast leren de deelnemers onmisbare vaardigheden en tools om hun collega’s nog beter van dienst te kunnen zijn.

Data:

4 dagen    –    mei/jun 2019
4 dagen    –    okt/dec 2019

(zodra het minimum aantal van 4 deelnemers is bereikt, sturen we een datumprikker en kunnen we de beste data selecteren)

Plaats:

Centraal in Nederland

Investering:

€ 1.395,- (exclusief BTW)

Incompany:

Op aanvraag.

Trainingsonderdelen:

 • Model van de wereld
 • Werking van het menselijk brein
 • Stressreacties
 • Verwerking
 • Mindset
 • Gedachtenpatronen
 • Opvanggesprekken individueel
 • Opvanggesprekken team
 • Presentatie en profilering als opvangteam
 • Signalen herkennen
 • Rol als opvanger
 • Logische niveau’s
 • Feedback
 • Coachmodel
 • Emoties
 • Trauma en emotionele reacties
 • Groepsgedrag versus individueel gedrag
 • Omgaan met weerstand
 • Gespreksvoering
 • Persoonlijke ontwikkelpunten
 • Veel oefenen

Na afloop van de training ben je in staat om:

 • Jezelf op zelfverzekerde wijze individueel en als team te presenteren.
 • Zowel met individuele collega’s als een groep een opvanggesprek te voeren.
 • Bewust contact te maken met de ander.
 • Door te vragen naar wat er werkelijk speelt.
 • Bepaalde groepsprocessen te herkennen en daarop in te spelen.
 • De ander te motiveren en bij te staan waar nodig.
 • Feedback te geven, te vragen en te ontvangen.
 • Je eigen grenzen met betrekking tot nazorg te herkennen en daarnaar te handelen.
 • Signalen van inadequate verwerking te herkennen en bewust te handelen.
Nederlands Nederlands English English