Teamvorming en ontwikkeling

Doel

We maken allemaal deel uit van een of meerdere teams, denk aan het afdelingsteam, het verkoopteam, een uitvoeringsteam, een projectteam of sportteam. Individuele kwaliteiten zijn in die teams weliswaar belangrijk, maar de gelijkgerichte samenwerking maakt het verschil. Zowel in prestaties als in kwaliteit.

Na de training ben je beter in staat om met lastige situaties in en om het team om te gaan en ben je in staat om mensen binnen een groep gemotiveerd aan de slag te krijgen en te houden. Je hebt zicht op de processen die in een groep spelen en leert je team te managen vanuit eigen kracht.

Waarom?

Een team ontstaat niet vanzelf. Na het ontstaan ontwikkelt een team zich, soms succesvol, soms niet. Door begrip voor de ontwikkelfasen van een team, is het mogelijk om teamgedrag te begrijpen en erop te interveniëren.

Je bent als teamleider het boegbeeld van je team. Je teamleden verwachten van je dat je hen motiveert, stimuleert, adviseert, stuurt, coördineert, maar ook dat je voor hen op de barricaden staat. Dat vraagt nogal wat van je aan bijzondere kennis en vaardigheden! Deze training bied je de mogelijkheid om je deze kennis en vaardigheden eigen te maken.

Hoe ziet de training eruit:

De training Teamvorming en ontwikkeling is geschikt voor uiteenlopende doelen en teams. Tijdens de training richten wij ons altijd op het individu én het team. Met deze training maak je als team een ontwikkelingsslag. Waar staat iedereen nu? En waar gaan we samen naar toe? En hoe komen we daar? Tijdens de training komt theorie, eigen praktijk en oefening aan bod. In deze training gaan we niet alleen in op specifieke procedurele kanten, maar ook op de menselijke kant in het samenwerken. Met respect voor ieders sterke en zwakke kanten. Deelnemers worden uitgenodigd om actief en zelfreflectief het lerend vermogen van het team te ontwikkelen en vorm te geven.

De training is ook heel geschikt in organisaties waar men de medewerkers wil motiveren om afdelingsoverschrijdend mee te denken en zich daarin pro-actief op te stellen. De training is een training ‘op maat’ wat dus betekent dat de eigen casuistiek centraal staat. Vooraf vindt daarom een uitgebreide intake plaats. Wij trainen in kleine groepen wat garandeert dat je uitgebreide persoonlijke feedback ontvangt en daarnaast ook leert van je mede-cursisten.

Trainingsonderdelen:

 • Leiding geven en motiveren
 • Effectief communiceren
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Kerncompetenties
 • Teamvorming
 • Groepsdynamiek
 • Samenwerking
 • De fasen van Tuckman

Na de training ben je in staat om:

 • De eigen positieve inbreng in het team te herkennen, en te werken aan de eigen persoonlijke minpunten
 • samen te werken vanuit wederzijds respect voor elkaars kwaliteiten en handvatten
 • optimaal gebruik te maken van de individuele kwaliteiten van de medewerkers
 • soepel als afdeling / team aan te sluiten in de rest van de organisatie
 • als team situaties juist in te schatten en aan te pakken
 • goed om te kunnen gaan met stressvolle situaties, ook op persoonlijke vlak
 • teleurstellingen en verlies van efficiency te voorkomen door heldere open werksfeer
 • beter leidng te geven en te motiveren
 • effectief te kunnen communiceren
Nederlands Nederlands English English