Terrorisme Gevolg Bestrijding (TGB)

DOEL

Terrorisme/extreem geweld leidt onmiddellijk tot paniek in menigte, maatschappelijke ontwrichting en tot veel impact en onrust. Bij opschaling zal de veiligheidsregio een belangrijke coördinerende en regisserende functie vervullen i.o.m. politie, Justitie en gemeenten. Voor welke uitdagingen komt de veiligheidsregio te staan?, Hoe zal men trachten de rust te laten terugkeren?, Waar liggen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden op de diverse deelterreinen? Welke rol is er voor de zorgketen bij het terugdringen en omgaan van maatschappelijke ontwrichting? Wat betekent dit voor het omgaan met de media? En welke handelingsperspectieven gelden er eigenlijk voor de burgerbevolking?

Maar het het blijft uiteindelijk allemaal mensenwerk. Terroristische aanslagen, oorlog en geweld, risicovolle beroepen; ze bedreigen mensen in hun persoonlijke leven en in hun werk, en de gemeenschap waarvan zij deel uitmaken. Hoe mensen en samenlevingen omgaan met ingrijpende ervaringen blijft een fascinerend en leerzaam proces. Daarom is onze training met name gericht op de mens die het werk doet. Het gaat vooral ook over mentale veerkracht; het vermogen om je succesvol staande te houden in wisselende omstandigheden. Maar wat maakt iemand veerkrachtig? Bezit je veerkracht van nature of is het ontwikkelbaar? Wat ons betreft is het ontwikkelbaar!

WAAROM TRAINING TERRORISME GEVOLG BESTRIJDING?

Bij een terroristische aanslag/extreem geweld wordt een groot appel gedaan op de mentale veerkracht en weerbaarheid van hulpverleners. Mentale vaardigheden en inzicht in eigen gedrag vormen de basis voor goed functioneren en topprestaties tijdens crisisomstandigheden.

Wat kom je tegen in deze vaak onbekende situatie? Al je zintuigen worden geprikkeld. Daarbij nog de dilemma’s, zoals inzetten, wachten, terugtrekken. Werken met chaos en omgaan met schaarste. Te veel moeten doen in te weinig tijd. Te veel informatie om te kunnen verwerken. Slechte communicatie en slecht overleg.

Er zijn met name drie factoren belangrijk:

Lichaamskracht:   fysieke gesteldheid

Denkkracht :          mentale gesteldheid

Gevoelskracht:     emotionele gesteldheid

HOE ZIET DE TRAINING ERUIT?

Wij bieden een training waarbij praktische vaardigheden worden aangeleerd. We bieden in de training een evenwichtige balans tussen mentale, fysieke en emotionele componenten.

De training wordt verzorgd door ervaringsdeskundigen uit de praktijk. De training biedt deelnemers de mogelijkheid om zich individueel en met het team te ontwikkelen. In de training worden geleerde lessen, actuele inzichten en de praktijk afgewisseld met interactieve cases, simulatie en oefeningen. Daarbij draait het om het toepassen en het ontwikkelen van vaardigheden die bij het omgaan met terrorisme/extreme geweld van belang zijn. Daarnaast ontvang je regelmatig feedback van de trainers en ook van de andere deelnemers. Er wordt voldoende tijd besteed aan het ontwikkelen van kennis en expertise.

De training kent een standaard opbouw, hiernaast is maatwerk mogelijk. De training “Terrorisme Gevolg Bestrijding” kan In Company, op andere locaties of bij open inschrijving door ons georganiseerd worden. De maximale groepsgrootte bedraagt 12 deelnemers.

De trainingsonderdelen:

 • Wat doet extreem geweld met jou en je collega’s?
 • Wat kun je doen, voor jezelf of je collega’s, om het werk zo goed mogelijk uit te kunnen blijven voeren.
 • Wat doet het brein, hoe werkt het brein en wat gebeurt er met het brein.
 • Hoe veerkrachtig is ons brein?
 • Wat is het verschil tussen je functie en je rol?
 • Ethische dilemma’s en het maken van keuzes.
 • Communicatie en informatieverwerking.
 • Eigen veiligheid en die van je collega’s.
 • Blijven presteren ondanks een toenemende druk.
 • Succesvol omgaan met tegenslag en onzekerheid
 • Effectief omgaan met veranderingen.
 • Effectief blijven wanneer het er toe doet.
 • Opvang en nazorg

Na afloop van de training ben je in staat om:

 • Succesvol om te gaan met wisselende omstandigheden en elke situatie de baas te blijven.
 • Dicht bij jezelf te blijven en daardoor rust en balans te ervaren en uit te stralen.
 • Ondanks druk of tegenslag effectief te blijven denken en handelen.
 • Los te komen van oude (denk)gewoonten en niet-werkende patronen.
 • Creatief om te gaan met aangeleerde vaardigheden en kennis.
 • Meer mentale veerkracht te ontwikkelen en grenzen te verleggen waardoor je meer bereikt.
 • Beter te werken vanuit je rol en anderen daarin te ondersteunen.
 • Zo veilig mogelijk te werken in een onveilige situatie.
 • Bewuster om te gaan met de menselijke factoren van jezelf en je collega’s.
Nederlands Nederlands English English