Omgaan met Geweld

DOEL

Tijdens deze training leer je op effectieve wijze hoe je je aanpak en gedrag bewust kunt inzetten en beter om kunt gaan met (fysiek) geweld. Tevens leer je hoe je grip krijgt op lastige situaties waarin spanning en emoties hoog oplopen. Hierbij gaan we uit van je authentieke kracht en leer je hoe je adequaat en respectvol kunt omgaan met agressieve personen en situaties.

Na het volgen van deze training beschik je over “tools” waarmee je als professional bewust bent van jezelf en je effect op anderen en daardoor met meer zekerheid kunt omgaan met een geweldsituatie.

 

WAAROM TRAINING OMGAAN MET GEWELD?

 

Steeds vaker komen medewerkers van (zorg)instellingen, bedrijven en hulpverleningsdiensten in aanraking met geweldsituaties.

Fysieke dreiging is ingrijpend en van invloed op het welzijn en daarmee op de prestaties van de medewerkers. Ook tijdens de periode na het incident zijn de gevolgen vaak langdurig merkbaar.

Bij plotseling geweld (overval, gijzeling, aanval) maakt logica plaats voor paniekgevoelens. Je bent totaal overrompeld. Uit onderzoek blijkt dat het volgen van een geweldstraining de emotionele schade na een voorval van fysieke agressie beperkt. Dat komt doordat je beter weet wat je moet doen in een dergelijke situatie.

Tijdens de training maken we je bewust van je stressreactie en leer je onder hoge spanning controle te houden over jezelf en de situatie. Ook besteden we aandacht aan preventieve maatregelen, zwakke punten in de organisatie en de gevolgen die bepaalde handelingen kunnen hebben.

 

HOE ZIET DE TRAINING ERUIT?

 

De training is praktisch, persoonlijk, herkenbaar en ervaringsgericht, met veel oefeningen en simulaties in kleine groepjes en in de totale groep. Hierdoor ontvang je regelmatig feedback van de trainers en ook van de andere deelnemers.

Het is voor ons heel belangrijk om respect te hebben en te houden voor wat acceptabel is. Daarom simuleren we geen geweldsituatie van begin tot eind, maar gaan we oefeningen doen die je leren om om te gaan met heftige gevoelens als onmacht, overrompeling en angst.

Wij hebben de oefeningen met de grootste zorg ontwikkeld, waarbij we rekening houden met individuele wensen en ervaringen van de individuele deelnemers.

Aangezien wij erg veel waarde hechten aan de inzet van trainers die zélf ervaring hebben met geweldsituaties, werken we in deze training met gespecialiseerde trainers die veel ervaring hebben met geweldstraining bij onder andere defensie, politie, brandweer, justitie, zorginstellingen en andere veiligheids- en hulpdiensten.

In deze training werken we samen met professionele en ervaren trainingsacteurs die als levend lesmateriaal worden ingezet. De training is bedoeld voor iedereen die tijdens zijn werkzaamheden geconfronteerd kan worden met een geweldincident. Denk hierbij aan medewerkers van een tankstation, bank, juwelier, supermarkt, kledingzaak, horecaonderneming, gemeente, (zorg)instelling en hulpverleningsdienst.

Deze training sluit aan bij iedereen die in de dagelijkse praktijk beter wil leren omgaan met geweld. De training omgaan met geweld bestaat uit 4 dagdelen (2 dagen). De maximale groepsgrootte bedraagt 12 deelnemers.

Wij adviseren om eerst de basistraining communicatie en agressie te volgen als voorbereiding.

De trainingsonderdelen:

 • Model van de wereld
 • Stress en reacties
 • Eigen reacties op stress
 • Spanningsbewustzijn en spanningscontrole
 • Vechten en vluchten of professioneel handelen
 • Geweld herkennen en zelfcontrole
 • Ademhalen, spierontspanning en gedachten sturen.
 • Meebewegen in het gedrag van de ander
 • Verbale- en non-verbale communicatie
 • Rolacceptatie
 • Situatiecontrole
 • Veilig werken
 • Intercollegiale ondersteuning tijdens en na een incident
 • Nazorg en opvang
 • In teamverband geweld bespreekbaar maken.
 • Persoonlijke ontwikkelpunten
 • Veel oefenen

Na afloop van de training ben je in staat om:

 • Makkelijker met geweldsituaties om te gaan
 • Bewust(er) contact te maken met de ander
 • Flexibiliteit in gedrag te creëren bij jezelf en anderen
 • Iemands proces van denken en besluiten te ontdekken
 • De impact van verbale- en non-verbale communicatie te herkennen
 • Bewust te handelen vanuit je eigen kwaliteiten
 • De uitingsvormen en het effect van tegenwerkend gedrag te herkennen
 • Invloed uit te oefenen op het effect van je eigen gedrag in een geweldsituatie
 • Te de-escaleren bij tegenwerkend en agressief gedrag
 • Beter je eigen spanning in geweldsituaties te hanteren (zelfcontrole)
 • Meer in staat om geweld in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen door te observeren en te luisteren.
 • Op de juiste wijze te reageren op geweld en ander ongewenst gedrag.
 • Effectiever om te gaan met verschillende vormen van geweld
 • Agressie- en angstsignalen bij jezelf te herkennen
 • Bewuster te zijn van je eigen gedrag en te handelen tijdens geweldsituaties
 • Meer grip te krijgen op gewelddadig gedrag
 • Adequater om te gaan met escalerende incidenten en collega’s te helpen.
 • Jezelf fysiek onder controle te krijgen tijdens een geweldsituatie.
 • Minder risico te lopen door mee te bewegen met de geweldpleger.
 • Een traumatische ervaring te herkennen en hulp te vragen.
 • Rustiger te reageren in een spanningsvolle situatie
 • Het hoofd koel te houden
 • Je slachtofferrol te accepteren
 • Om geld of goederen af te geven en/of opdrachten uit te voeren
 • Te kijken naar de kenmerken van de dader
Nederlands Nederlands English English