Training Duikadviseur

Doel

Het doel van deze training is het creëren van bewustwording en het aanbieden van “tools”, zodat je in staat bent om in de praktijk als beginnend duikadviseur op te treden en daardoor anderen op een verantwoorde wijze te begeleiden en te motiveren. Daarnaast weet je jezelf op een krachtige en duidelijke manier te presenteren als essentieel onderdeel van de organisatie.

Waarom Training Duikadviseur?

De duikadviseur is samen met de OVD bij regulier optreden verantwoordelijk voor de bestrijding van een waterincident. De eindverantwoordelijkheid blijft bij de OVD.

Hij is als eerste leidinggevende ter plaatse en verzorgt de coördinatie en aansturing van de duikploegleiders. Hij stelt een inzetplan op, bepaalt voor welk deel van het incident de verschillende duikploegen verantwoordelijk zijn en zorgt voor de communicatie tussen de duikploegleiders en de OVD. In al deze functies adviseert, informeert en ondersteunt de duikadviseur de OVD. Hiervoor zijn een aantal basisvaardigheden essentieel.

De basis van deze training is het tot stand brengen van inzichten en resultaten door dynamische interactie. Feedback is een belangrijk onderdeel van trainen, evenals het stellen van de juiste vragen en het motiveren van de getrainde personen.

Trainingsonderdelen:

 • Model van de wereld
 • Organisatie Rampenbestrijding
 • Teamcompetenties
 • Sandwich feedback
 • Communicatie
 • Overtuigingen / rol als duikadviseur
 • Competenties Duikadviseur
 • Beeldvorming en oefeningen
 • Halen & brengen met OVD uit de praktijk
 • Logische niveaus
 • Scenariodenken en oefeningen

Na de training ben je in staat om:

 • Risico’s af te wegen tegen het verwachte resultaat (scenariodenken).
 • De aangereikte inzichten en tools te integreren in hun dagelijkse werkzaamheden
 • Informatie helder te communiceren
 • De relevante informatie te verzamelen die nodig is om zich een compleet beeld van het incident te vormen.
 • Zodanig te handelen dat hijzelf, slachtoffers, collega’s, andere hulpverleners en zijn omgeving niet in gevaar komen.
 • Iemands proces van denken, beeldvorming en besluiten te herkennen
 • Door te vragen naar wat er werkelijk speelt
 • Samen te werken met collega-duikploegleiders en de OVD.
 • Bewust te handelen vanuit de eigen kwaliteiten
Nederlands Nederlands English English