Training beeldvorming en overdragen

Doel

Het doel van deze training is het creëren van een team (bv. een actiecentrum), dat in staat is om opdrachten helder weg te zetten en te checken of het goed begrepen is, wederzijdse verwachtingen duidelijk uit te wisselen, beeldvorming toe te passen op korte en lange termijn en adequaat leiding te geven.

Waarom de training Beeldvorming en overdragen?

Als team heb je een belangrijke rol in het aannemen van de informatie, de beeldvorming en de ondersteuning. De training Beeldvorming en overdragen biedt de praktisch toepasbare vaardigheden die nodig zijn bij het werken als team. Dit maakt de training zeer geschikt voor actiecentra.

Hoe ziet de training eruit:

De training is praktisch en ervaringsgericht, met veel oefeningen in kleine groepjes en in de hele groep. Hierdoor ontvang je regelmatig feedback van de trainers en ook van de andere deelnemers. Er wordt voldoende tijd besteed aan het toepassen van de vaardigheden en de nadruk ligt voornamelijk op de praktische toepasbaarheid. Er wordt gewerkt met verschillende scenario’s.

We kunnen de training organiseren op diverse locaties. De maximale groepsgrootte bedraagt 12 deelnemers.

Trainingsonderdelen:

 • Model van de wereld
 • Communicatie
 • Beeldvorming
 • Geven van een situatierapport (Sitrap)
 • Overleg en terugkoppelen op verschillende niveaus
 • Scenariodenken
 • Persoonlijke ontwikkelpunten
 • Veel oefenen

Na de training ben je in staat om:

 • Feedback te geven en ontvangen
 • Effectief en relevante informatie te communiceren
 • Door te vragen
 • Informatie te verwerken
 • Actiepunten te formuleren
 • Gezamenlijke beeldvorming in wisselende omstandigheden toe te passen
 • De kenmerken van feiten en interpretaties te herkennen
 • Verschillende behoeftes van functionarissen te kennen
 • Een vergaderagenda te hanteren
 • Scenariodenken toe te passen
 • Multidisciplinaire meningsvorming en besluitvorming te gebruiken
 • Kort en bondig te communiceren
 • Een sitrap te maken en over te dragen
Nederlands Nederlands English English