Bijscholing instructeurs

Doel

Het doel van deze training is het verder bekwamen van de instructeurs op het gebied van didactische vaardigheden. Na het volgen van deze training beschik je over gereedschappen waarmee je als instructeur een betere interactie bereikt. Daardoor ben je in staat om je boodschap op een verantwoorde wijze over te brengen en anderen te motiveren.

Waarom Bijscholing instructeurs?

Het is voor instructeurs niet meer voldoende om alleen kennis te bezitten; het overbrengen van deze kennis met bijbehorende vaardigheden en gedrag is minstens net zo belangrijk. Het is voor instructeurs belangrijk om regelmatig te reflecteren op hun eigen functioneren en te kijken hoe collega instructeurs te werk gaan. Ook is het zaak om regelmatig aan de slag te gaan met nieuw materiaal en veranderende behoeftes van de deelnemers.

Hoe ziet de training eruit?

De training is praktisch en ervaringsgericht, met veel oefeningen in kleine groepjes. Hierdoor ontvang je regelmatig feedback van de trainers en ook van de andere deelnemers. Er wordt voldoende tijd besteed aan het toepassen van de vaardigheden.

De bijscholing bestaat uit 2 delen. Deel 1 bestaat uit twee aaneengesloten dagen met een avondprogramma (5 dagdelen) en een maand later volgt deel 2 met een integratiedag (2 dagdelen). Het vindt plaats op een externe lokatie waarbij ook wordt overnacht in het eerste deel. De maximale groepsgrootte bedraagt 12 deelnemers.

Trainingsonderdelen:

 • Model van de wereld
 • Logische niveaus
 • Rol als instructeur
 • Sandwich feedback
 • Vertrouwen
 • Leerstijlen Kolb en 4-mat
 • Persoonlijke ontwikkelpunten
 • Veel oefenen en presenteren

Na de training ben je in staat om:

 • Bewuster te kiezen voor de vorm van de presentatie
 • Met ‘lastige’ deelnemers om te gaan
 • Zichzelf en anderen te coachen naar persoonlijk en professioneel succes
 • Bewust(er) contact te maken met de ander
 • Flexibiliteit in gedrag te creëren bij zichzelf en anderen
 • Deelnemers te motiveren
 • Op verschillende manieren de deelnemers te prikkelen
 • Iemands proces van denken en besluiten te herkennen
 • Door te vragen naar wat er werkelijk speelt
 • Feedback te geven en te ontvangen
 • Bewust te handelen vanuit zijn eigen kwaliteiten
Nederlands Nederlands English English