Training Veiligheid bij Evenementen

Doel

De training ‘Veiligheid bij Evenementen’ richt zich op (deelnemers van) evenement- organisaties binnen de overheid, evenement opdrachtgevers en haar aannemers. De training is ook geschikt voor gemengde publiek-private evenement-veiligheid management en operationele teams.

Of het nu nationaal of internationale grootschalige evenementen en organisaties gaat bij het WK-voetbal of de Olympische Winter Spelen 2018, het Holland Heineken Huis of de Giro. Of kleinschaliger een braderie, kermis, strand of muziekfestival in uw regio of gemeente. De organisatie van het evenement is samen met onder meer overheid en gemeente verantwoordelijk voor de algehele veiligheid en het ordelijk verloop daarvan.

Het doel van de training ‘Veiligheid bij Evenementen’ is om vanuit een praktijkgerichte aanpak alle veiligheid risico’s van het evenement in kaart te brengen, de juiste veiligheidsmaatregelen te benoemen en te beoordelen om vergunning te verlenen of te ontvangen. Op welke wijze opdrachten en verkenningen worden uitgevoerd en welke onderdelen daarvan deel uitmaken. Met daarbij een centrale rol voor een risicoanalyse, het samenstellen van het veiligheidsplan, verantwoordelijkheden en aansturing van het evenement.

Waarom training Veiligheid bij Evenementen?

Helaas doen zich bij evenementen met regelmaat gevaarlijke situaties voor, soms met fatale ongevallen of met slachtoffers. Als opdrachtgever, vergunningverlener, organisator of uitvoerder bent u verantwoordelijk voor de algehele veiligheid op en rondom het evenement. Nadat u de training heeft gevolgd, bent u bekend met de voorbereiding en uitvoering van de veiligheidsaspecten die van toepassing zijn bij de organisatie van een evenement. Heeft u inzicht in de modelaanpak en het veiligheidsbeleid rondom evenementen.

Daarnaast bent u zich bewust van de risico’s en maatregelen die met een evenement samenhangen. Vanuit het veiligheidsplan heeft u oog voor de veiligheid van de bezoekers en bent u op de hoogte van de actuele stand van zaken op het gebied van procedures, protocollen en crowdmanagement.

Hoe ziet de training eruit?

De training wordt verzorgd door nationaal en internationaal gelouterde ervaringsdeskundigen uit de praktijk. De training biedt deelnemers de mogelijkheid om zich individueel en met het team te ontwikkelen. In de training worden geleerde lessen, actuele inzichten en de praktijk afgewisseld met interactieve cases, simulatie en oefeningen. Daarbij draait het om het toepassen en het ontwikkelen van vaardigheden die bij de veiligheid van evenementen van belang zijn. Daarnaast ontvangt u regelmatig feedback van de trainers en ook van de andere deelnemers. Er wordt voldoende tijd besteed aan het ontwikkelen van kennis en expertise.

De training kent een standaard opbouw, hiernaast is maatwerk mogelijk. De training “Veiligheid bij Evenementen” kan in Company, op andere locaties of bij open inschrijving door ons georganiseerd worden. De maximale groepsgrootte bedraagt 12 deelnemers.

Trainingsonderdelen:

  • Evenementen: opdracht, doelstellingen en verkenningen
  • Organiseren: taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
  • Regievoeren: samenwerken en netwerken
  • Regelgeving: vergunningverlening en aansprakelijkheid
  • Risicobeheersing: analyse en tijdmanagement
  • Veiligheid: openbare orde, handhaving en crisismanagement
  • Communicatie: logboek en rapportages
  • Protocollen: crowdmanagement en beveiliging
Nederlands Nederlands English English