Training sociale en communicatieve vaardigheden

Doel

Het doel van deze training is het verder bekwamen van de leidinggevende op het gebied van communicatie en gesprekstechnieken. Na het volgen van deze training beschik je over gereedschappen waarmee je als leidinggevende een betere interactie bereikt. Daardoor ben je in staat om op een verantwoorde wijze gesprekken te voeren en anderen te motiveren.

 

Waarom training sociale en communicatieve vaardigheden?

De training sociale en communicatieve vaardigheden biedt de theoretische achtergrond en de praktisch toepasbare vaardigheden die nodig zijn bij het leidinggeven. Gebleken is dat de training eveneens in aangepaste vorm aansluit bij trainingswensen van operationeel leidinggevenden.

 

Hoe ziet de training eruit?

De training is praktisch en ervaringsgericht, met veel oefeningen in kleine groepjes. Hierdoor ontvang je regelmatig feedback van de trainers en ook van de andere deelnemers. Er wordt voldoende tijd besteed aan het toepassen van de vaardigheden en de nadruk ligt voornamelijk op de praktische toepasbaarheid.

De training kan als losse module gevolgd worden (6 dagdelen) en als aanvulling op de training Oefenleider of bijscholing instructeur (4 dagdelen). We kunnen de training organiseren op diverse locaties, ook binnen de eigen organisatie. De maximale groepsgrootte bedraagt 12 deelnemers.

Trainingsonderdelen:

 • Communicatie
 • Waarnemen
 • Gesprekstechnieken
 • Groepsvorming
 • Nazorg
 • Leiderschapsstijlen
 • Persoonlijke ontwikkelpunten
 • Veel oefenen

Na afloop van de training ben je in staat om:

 • Feedback te geven én ontvangen
 • Effectief te communiceren en meerdere gespreksvormen te hanteren
 • Voor een groep te spreken
 • Deel te nemen aan groepsgesprekken en op te treden als gespreksleider
 • Zijn ‘blinde vlekken’ te onderkennen en bij te stellen
 • Verschillende leiderschapsvaardigheden in wisselende omstandigheden toe te passen
 • De kenmerken van waarnemen en interpreteren te herkennen
 • Verschillende kenmerken van groepen te kennen
 • De basisprincipes van opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen te hanteren
 • Diverse vormen van meningsvorming en besluitvorming in groepen te gebruiken
Nederlands Nederlands English English