Training Oefenleider

Doel

Het doel van deze training is het creëren van bewustwording en het aanbieden van “tools”, zodat je in staat bent om anderen op een verantwoorde wijze te begeleiden en te motiveren. Daarnaast weet je jezelf op een krachtige en duidelijke manier te presenteren als essentieel onderdeel van de organisatie.

 

Waarom Training Oefenleider?

Steeds meer organisaties kiezen voor training en instructie om hun medewerkers te laten oefenen en bij te scholen. Hiervoor zijn goed opgeleide Oefenleiders noodzakelijk die niet alleen op inhoud de kennis bezitten, maar die ook in staat zijn om deze inhoud op een goede manier over te brengen. De basis van training is het tot stand brengen van inzichten en resultaten door dynamische interactie. Feedback is een belangrijk onderdeel van trainen, evenals het stellen van de juiste vragen en het motiveren van de getrainde personen. Training kan een zichtbaar resultaat opleveren bij de deelnemer, bijvoorbeeld in gedrag, vaardigheden, attitude, overtuigingen, in het oplossen van een probleem of nemen van een beslissing. Het kan ook zijn dat er een bewustwordingsproces opstart, wat misschien niet meteen zichtbaar resultaat oplevert, maar wel voorwaarde is om een blijvende verandering te realiseren.

 

Hoe ziet de training eruit?

De training is praktisch en ervaringsgericht, met veel oefeningen in kleine groepjes. Hierdoor ontvang je regelmatig feedback van de trainer en ook van de andere deelnemers. De training bevat ook een aantal inhoudelijke dagdelen (op maat) die, in samenwerking met Condor Training & Coaching, verzorgt worden door instructeurs van de eigen organisatie. De basis training Oefenleider bestaat uit 8 dagdelen verzorgt door Condor Training & Coaching en 2 inhoudelijke dagdelen of meer verzorgt door de eigen organisatie. De maximale groepsgrootte bedraagt 12 deelnemers.

De trainingsonderdelen:

 • Model van de wereld
 • Logische niveaus
 • Sandwich feedback
 • Leercyclus en 4-mat
 • Omgaan met weerstand
 • Actieve werkvormen
 • Competenties Oefenleider
 • Persoonlijke ontwikkelpunten
 • Veel oefenen

Na afloop van de training ben je in staat om:

 • Bewuster te kiezen voor de vorm van de oefening
 • De aangereikte inzichten en tools te integreren in je dagelijkse werkzaamheden
 • In te spelen op leerstijlen van deelnemers
 • Met ‘lastige’ deelnemers om te gaan
 • Jezelf en anderen te trainen naar persoonlijk en professioneel succes
 • Bewust(er) contact te maken met de ander
 • Flexibiliteit in gedrag te creëren bij jezelf en anderen
 • Iemands proces van denken en besluiten te herkennen
 • Door te vragen naar wat er werkelijk speelt
 • Feedback te geven, te vragen en te ontvangen
 • Bewust te handelen vanuit je eigen kwaliteiten
Leerzaam en erg leuk, niet alleen voor de opleiding Oefenleider.

Deelnemer Training Oefenleider

Leerzame en informatieve les. Veel goede en handige tips en trucs. Goed verzorgd en leuk les gegeven. Al om al top.

Deelnemer Training Oefenleider

Het was voor mij een leerzame dag. Wat nieuwe dingen geleerd en ook een aantal o ja momenten gehad. Kortom top dag, leuke les.

Deelnemer Training Oefenleider

De cursus heb ik als zeer inspirerend ervaren. Niet alleen bruikbaar voor mijn rol als Oefenleider, maar ook veel toepasbaar in het leven zelf. Veel handvatten om verder mee te gaan.

Deelnemer Training Oefenleider

Ik vond het een super ervaring om deze cursus mee te mogen maken. Ik heb veel geleerd en ga hier ook zeker mee aan de slag. Super.

Deelnemer Training Oefenleider

Een leerzame dag waarbij een hoop mogelijkheden naar voren zijn gekomen om een nieuwe style oefeningen voor te bereiden/uit te voeren en na te bespreken zijn.

Deelnemer Training Oefenleider

Zeer leervolle, interessante dag. Veel geleerd en nieuwe inzichten gekregen in hoe om te gaan met situaties, toepasbaar in het brandweerwezen en daarbuiten.

Deelnemer Training Oefenleider

Had geen idee waar het over zou gaan en ben vandaag wijzer geworden, en deze cursus is niet alleen op het werk toepasbaar. Ben tevreden.

Deelnemer Training Oefenleider

Een zeer leerzame les, zeker tips en trucs die ik mee ga nemen in de verdere carrière !!

Deelnemer Training Oefenleider

Leerzame, nuttige en waardevolle dag. Goed te gebruiken bij Oefenleider, maar ook bij mijn eigen werk en dagelijks leven. Geen beginverwachting, maar nu achteraf denk ik dat je deze dag rijker maakt.

Deelnemer Training Oefenleider

Nederlands Nederlands English English