Training Adviseren in de praktijk

Doel

Heb je wel eens het gevoel dat je gelijk hebt, maar het niet krijgt? Je bent deskundig, maar het lukt je niet altijd je opdrachtgever te overtuigen. Dit hangt samen met de relatie die je hebt opgebouwd. Om succesvol te zijn, moet je vertrouwen en geloofwaardigheid opbouwen. Hoe gaat je om met de verschillende belangen? Heb je een helder beeld van de verwachtingen van je opdrachtgevers? Hoe zorg je voor betrokkenheid? In deze training werk je aan het versterken van je communicatie en leer je constructieve relaties op te bouwen.

Deze training is niet alleen geschikt voor leidinggevenden of managers, maar ook voor medewerkers zonder formele macht. Met deze training leer je effectiever overtuigen en beïnvloeden zonder dat je een beroep doet op formele macht. Deze training is niet geschikt als je een te hoog beïnvloedingsniveau hebt. Of als je eenzijdig gefocust bent op beïnvloeden met als enig doel erkenning te krijgen voor je mening.

 

Waarom training Adviseren in de praktijk?

Wanneer je beroepsmatig of vrijwillig een klant adviseert, dan wil je niet alleen graag dat je adviezen worden begrepen, maar ook dat ze worden opgevolgd. Misschien is het in jouw branche zelfs wel extra belangrijk dat je weet hoe je de boodschap verpakt, omdat de relatie soms zorgt voor een behoorlijke, emotionele factor. Maar hoe gaat dat het beste? Hoe motiveer je de klant zó, dat hij/zij ook doet wat u adviseert? En waar ligt je persoonlijke sleutel naar succes?

Als je beseft dat goed contact met een klant onbetaalbaar is, dan weet je dat deze training, Adviseren in de praktijk, van grote waarde kan zijn.

Hoe ziet de training eruit?

Bij deze training ligt de nadruk op leren doen. Praktijkoefeningen worden afgewisseld met theorie. Je persoonlijke praktijkervaring vormt de basis van de oefeningen. Je besteedt aandacht aan (non)verbale communicatie en feedback geven en krijgen. Tijdens de training werken we met verschillende werkvormen: inleidingen, cases, opdrachten en rollenspelen. Er komen leervragen aan bod waar je als (beginnend) adviseur in de praktijk mee te maken krijgt. Hoe krijg je invloed, hoe zorg je dat anderen je expertise accepteren en hoe ga je om met onzekerheid bij het adviseren?

Een groot deel van de training is ingeruimd voor het werken met een akteur. Je traint met een professionele trainingsacteur/actrice die je precies terug geeft wat je goed doet en waar ontwikkelpunten liggen. De training Adviseren in de praktijk is een training ‘op maat’ wat dus betekent dat de eigen casuistiek centraal staat. Vooraf vindt daarom een uitgebreide intake plaats. Wij trainen in kleine groepen wat garandeert dat je uitgebreide persoonlijke feedback ontvangt op je adviesvaardigheden en daarnaast ook leert van je mede-cursisten.

Trainingsonderdelen:

 • Effectief communiceren
 • Fasen in het adviesproces en rollen van de adviseur
 • Non-verbale communicatie en uitstraling
 • De relatie opbouwen met je gesprekspartner
 • De vraag achter de vraag waarnemen
 • Omgaan met weerstand en tegenwerping
 • Conflictstijlen herkennen
 • Niveaus in communicatie
 • Geloofwaardigheid van de adviseur en simulatie
 • Persoonlijke kwaliteiten en valkuilen
 • Praktijksituaties en voorbeelden
 • Persoonlijk actieplan

Na afloop van de training ben je in staat om:

 • Om te gaan met onzekerheden die gepaard gaan met het adviesproces
 • Jezelf beter in te zetten als instrument in de rol van adviseur
 • Makkelijker weerstand bij groepen of individuen weg te nemen
 • De impact als ervaren adviseur te vergroten
 • De effectiviteit van de communicatie te vergroten
 • Meer vertrouwen en geloofwaardigheid als adviseur op te bouwen
 • Samen te werken met de opdrachtgever in een constructieve verstandhouding
 • Effectiever om te gaan met de eigen weerstand en met die van de opdrachtgever
 • Een beter zicht te hebben op de ins en outs van het adviseren in de praktijk
 • Een persoonlijk actieplan op te stellen
 • Verschillende beïnvloedingsvaardigheden op flexibele manier in te zetten
 • (non-)verbale communicatievaardigheden toe te passen
 • Effecten van de aanpak goed in te schatten
 • Effectief op te treden in uiteenlopende situaties zonder beroep te doen op formele macht
Nederlands Nederlands English English