Human Factors

Doel

Het doel van deze training is het bewust worden van de menselijke capaciteiten en beperkingen en het leren omgaan met die capaciteiten en beperkingen in teamverband. Hierbij richten wij ons specifiek op de ondersteuning van intrinsieke motivatie en verantwoordelijkheid van de professional en het functioneren van deze professional in teamverband. Na het volgen van deze training beschik je over “tools” waarmee je als professional beter functioneert in teamverband, bewuster communiceert, beter om kunt gaan met uitdagingen en sneller ongewenste situaties herkent.

 

Waarom training Human Factors?

De individuele mens is de sleutelfactor op de werkvloer. Menselijk handelen en gedrag worden nu eenmaal niet alleen door logica of ratio beïnvloed, maar ook door emotie en intuïtie. Mede daardoor is de betrouwbaarheid van de menselijke factor het belangrijkste aandachtspunt bij deze training.

Het zijn de mensen die invulling geven aan de wijze waarop de samenwerking wordt uitgevoerd. Het belang van sociale factoren wordt hierin echter vaak onderschat. De aandacht gaat vooral uit naar de zakelijke aspecten van een samenwerking en minder naar menselijke factoren zoals gedrag, emoties en mindset.

Hoe ziet de training eruit?

De training is praktisch en ervaringsgericht, met veel oefeningen in kleine groepjes en in de totale groep. Hierdoor ontvang je regelmatig feedback van de trainer en ook van de andere deelnemers. De training is een combinatie van zelfreflectie, interactie en theorie. Kritisch en soms confronterend, maar altijd respectvol en opbouwend.

Aangezien deze training gaat over de mens achter de professional zal de nadruk liggen op het jezelf ontwikkelen en inzicht vergroten in eigen handelen, voelen en ervaren. Ontdek ook de impact van je non-verbale communicatie.

De training Human Factors bestaat uit meerdere dagdelen die op maat worden ingevuld.. De maximale groepsgrootte bedraagt 12 deelnemers.

De trainingsonderdelen:

 • Informatieverwerking
 • Omgevingsbewustzijn
 • Communicatie
 • Stress en Vermoeidheid
 • Leiderschap
 • Teamwerk
 • Gevaar en Fouten beheersing
 • Besluitvorming
 • Taakuitvoering
 • Fysiologische aspecten
 • Werking van ons brein
 • Gedachtenpatronen
 • Mindset
 • Persoonlijke ontwikkelpunten
 • Veel oefenen

Na afloop van de training ben je in staat om:

 • Eigen gedrag te herkennen en aan te passen
 • De inbreng van anderen te respecteren en te waarderen
 • Omgevingsbewust te worden en te blijven
 • Beter en doelmatiger te communiceren
 • Bewust(er) contact te maken met de ander
 • Flexibiliteit in gedrag te creëren bij jezelf en anderen
 • Iemands proces van denken en besluiten te herkennen
 • Besluitvorming beter toe te passen
 • Feedback te geven en te ontvangen
 • Onderscheid te maken tussen feiten en eigen interpretaties
 • Bewust te handelen vanuit je eigen kwaliteiten
 • Een taak gefundeerd en gestructureerd uit te oefenen
 • De veiligheid en efficiëntie voor de organisatie te verhogen
Nederlands Nederlands English English