Communicatie en Agressie

DOEL

Tijdens deze training leer je op effectieve wijze hoe je je aanpak en gedrag bewust kunt inzetten en beter om kunt gaan met agressie. Tevens leer je hoe je grip krijgt op lastige situaties waarin spanningen en emoties hoog oplopen. Hierbij gaan we uit van je authentieke kracht en leer je hoe je adequaat en respectvol kunt omgaan met agressieve personen en situaties.

Na het volgen van deze training beschik je over “tools” waarmee je als professional bewust bent van jezelf en je effect op anderen en daardoor met meer zekerheid kunt optreden.

WAAROM TRAINING COMMUNICATIE EN AGRESSIE?

Steeds vaker komen medewerkers van (zorg)instellingen, bedrijven en hulpverleningsdiensten in aanraking met tegenwerkend en agressief gedrag. Verschillende vormen van weerstand, verbale agressie, maar ook fysieke dreiging, zijn onderdeel geworden van het (dagelijkse) werk. Het regelmatig ervaren van tegenwerkend en agressief gedrag of fysieke dreiging is ingrijpend en van invloed op het welzijn en daarmee de prestaties van de medewerkers.

HOE ZIET DE TRAINING ERUIT?

De training is praktisch en ervaringsgericht, met veel oefeningen in kleine groepjes en in de totale groep. Hierdoor ontvang je regelmatig feedback van de trainers en ook van de andere deelnemers. Aangezien wij erg veel waarde hechten aan de inzet van trainers die zélf ervaring hebben met omgaan met agressie, werken we in deze training met gespecialiseerde trainers die veel ervaring hebben met agressietraining bij onder andere defensie, politie, brandweer, justitie, zorginstellingen en andere veiligheids- en hulpdiensten.

In deze training werken we samen met professionele en ervaren trainingsacteurs die als levend lesmateriaal worden ingezet. Deze training sluit aan bij iedereen die in de dagelijkse praktijk beter wil leren omgaan met agressie. De basistraining communicatie en agressie bestaat uit 6 dagdelen (3 dagen). De maximale groepsgrootte bedraagt 12 deelnemers.

De trainingsonderdelen:

 • Model van de wereld
 • Stress en reacties
 • Eigen reacties op stress
 • Spanningsbewustzijn en spanningscontrole
 • Vechten en vluchten of professioneel handelen
 • Bewaren van overzicht en herkennen van gedrag van de ander
 • Onderscheid maken tussen emotie en agressie
 • Agressie herkennen en zelfcontrole
 • Ademhalen, spierontspanning en gedachten sturen.
 • A-, B-, C- en D gedrag
 • Beïnvloeden van gedrag van de ander, meeveren en grenzen aangeven
 • Veilig werken
 • Intercollegiale ondersteuning tijdens en na een incident
 • Nazorg en opvang
 • In teamverband emotioneel en agressief gedrag bespreekbaar maken.
 • Persoonlijke ontwikkelpunten
 • Veel oefenen

Na afloop van de training ben je in staat om:

 • Met ‘lastig’ publiek om te gaan
 • Bewust(er) contact te maken met de ander
 • Flexibiliteit in gedrag te creëren bij jezelf en anderen
 • Iemands proces van denken en besluiten te ontdekken
 • De impact van verbale- en non-verbale communicatie te herkennen
 • Bewust te handelen vanuit je eigen kwaliteiten
 • Het ontstaan en de uitingsvormen van tegenwerkend en agressief gedrag te herkennen
 • Invloed uit te oefenen op het effect van je eigen gedrag in de communicatie
 • Te de-escaleren bij tegenwerkend en agressief gedrag
 • Beter je eigen spanning in lastige situaties te hanteren (zelfcontrole)
 • Meer in staat om agressief gedrag in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen door te observeren en te luisteren.
 • Op je eigen wijze te reageren op agressie en ander ongewenst gedrag.
 • Effectiever om te gaan met verschillende vormen van agressie
 • Verschillende soorten agressie tijdig te herkennen of zelfs om te buigen
 • Agressie- en angstsignalen bij jezelf te herkennen
 • Bewuster te zijn van je eigen gedrag en te handelen tijdens agressievolle situaties
 • Je eigen grens te bewaken
 • Meer grip te krijgen op emotioneel en agressief gedrag
 • Adequater om te gaan met escalerende incidenten en collega’s te helpen.
Nederlands Nederlands English English