Team coaching

Twee weten meer dan één en samen staan we sterker.

Kiezen voor Team coaching betekent investeren in een gezamelijke focus. Deze focus varieert van het oplossen van een specifiek probleem tot het realiseren van een gezamelijk doel. Bij een doel kun je twee richtingen uit gaan; ergens naar toe gaan of ergens vanaf willen. Het ontdekken van de gezamelijke kracht, het vergroten van het inzicht in de teamprocessen en het versterken van het teambewustzijn krijgen veel aandacht in het traject. Door een uitgekiend proces ga je als team heldere keuzes maken en tijd en energie besteden aan activiteiten die de teamdoelen versterken. Je ontdekt hoe belemmeringen stap voor stap weggewerkt kunnen worden. Dit alles is zó stimulerend dat jouw commitment aan datgene wat je als team wilt bereiken steeds krachtiger wordt.

Voordelen:

 • Stimuleert synergie
 • Creëert uniformiteit
 • Veschil tussen inhoud en proces
 • Balans tussen teambelang en persoonlijk belang
 • Effectieve manier van samenwerking
 • Unieke manier om in de spiegel te kijken
 • Op een onvoorwaardelijke manier naar groepsprocessen leren kijken
 • Leren (ver)binding te maken met wie je als teamlid bent
 • Vanuit gezamelijke kracht te gaan werken
 • Inspiratie, bezieling en zingeving
 • Het bevorderen van communicatie
 • Optimaal benutten van ieders potentieel

Voor wie:

Elk team dat meer wil zijn dan de som der delen.

Nederlands Nederlands English English