Mediation

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand…

Kiezen voor Mediation betekent een goede, snelle, effectieve en efficiënte manier om een oplossing van een (dreigend) geschil te realiseren. Daardoor kan dat geschil veelal op zodanige wijze worden opgelost, dat er voor beide partijen een win-win-situatie ontstaat. Dit is van belang als men de relatie op langere termijn in stand wil houden.

Voordelen:

  • duidelijk krijgen waar het conflict écht over gaat
  • naar elkaar luisteren (en proberen om elkaar te begrijpen)
  • helder maken welke belangen aan de standpunten van partijen ten grondslag liggen en welke gezamenlijke belangen die partijen hebben
  • een situatie waarin partijen zélf hun oplossing(en) voor hun conflict bedenken, waardoor de houdbaarheid van de oplossing groot is.

Voor wie:

Iedereen die op zoek is naar de verbindende factor (mogelijkheden) in plaats van de ontbindende factor (onmogelijkheden).

Nederlands Nederlands English English